Indien u klachten heeft met betrekking tot de opvang dan horen wij dat graag en zullen wij in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of zijn er andere redenen, waarom u zich niet tot een van ons wilt of kunt wenden, dan heeft u te allen tijde het recht om u te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Het Klachtenloket Kinderopvang is het landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal De medewerkers van het klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt zetten. Het Klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de opvang of in bijzondere gevallen mediation regelen.

Contact met het Klachtenloket Kinderopvang

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Telefoon: 0900-1877 op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur

Kinderopvang Boes - Locatie
Kinderopvang Boes
Kerkstraat 12
9882 PH, Kommerzijl
Bekijk op de kaart

0594 - 21 21 48
06 - 11 84 35 22
kdvboespeuterszlutjestek
Stuur e-mail
kinderopvangboes.nl
LRK
KDV 20 30 50 745
BSO 3199 80 224