Een vertrouwde omgeving

Kwaliteit, veiligheid en het bieden van een vertrouwde plek staan voorop. Jaarlijks wordt er door de GGD op toegezien dat er aan alle eisen wordt voldaan. Voor meer informatie zie het inspectie rapport voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

Geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Kinderdagverblijf nummer 203050745
Buitenschoolse opvang nummer 319980224

Oudercommissie

Ook is er een oudercommissie. Zij brengen namens de ouders hun ideeën in, en denken mee over nieuwe ontwikkelingen. Zo zorgen we er samen en in overleg met de ouders voor dat de kwaliteit van de opvang gewaarborgd blijft.

Inspectierapporten

Het inspectierapport voor het kinderdagverblijf kunt u hier vinden: Inspectierapport kinderdagverblijf.

Het inspectierapport voor de buitenschoolse opvang kunt u hier vinden: Inspectierapport buitenschoolse opvang.

Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de peuteropvang dan horen wij dat graag en zullen wij in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of zijn er andere redenen, waarom u zich niet tot een van ons wilt of kunt wenden, dan heeft u te allen tijde het recht om u te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Het Klachtenloket Kinderopvang is het landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal De medewerkers van het klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt zetten. Het Klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de opvang of in bijzondere gevallen mediation regelen.

U heeft het recht zich te wenden tot het klachtenloket. Kinderopvang Boes is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang.

Contact met het Klachtenloket Kinderopvang

Telefoon: 0900-1877 maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Op feestdagen zijn wij gesloten.

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag

Kinderopvang Boes - Locatie
Kinderopvang Boes
Kerkstraat 12
9882 PH, Kommerzijl
Bekijk op de kaart

0594 - 21 21 48
06 - 11 84 35 22
Stuur e-mail