Spelenderwijs staat bij ons voorop!

Spelen is leren!

De pedagogisch medewerkers in onze peuteropvanggroep werken met thema`s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes. Uw kind speelt met de andere kinderen in de groep en went aan een dagritme.

In de pedagogische visie van Kinderopvang Boes en Lutje Stek staat het kind centraal en we volgen zijn ontwikkeling.

Jonge kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de gezinssituatie, maar ook voor de voorschoolse voorziening. Een kind is nieuwsgierig en leert spelenderwijs. De leidster zorgt voor een uitdagende omgeving voor het kind en begeleidt het kind op weg naar zelfstandigheid. Mochten wij bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind signaleren dan kan, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), een kind extra ondersteuning krijgen.

Spelenderwijs leren zoals de sociale emotionele vaardigheden, taal en spraak, motoriek en concentratie. Maar bijvoorbeeld ook het leren van de regels van de samenleving.

Het spelen van kinderen is niet iets wat toevallig gebeurt. Ook is het niet bedoeld als invulling van hun vrije tijd. Het hoort bij ieder kind en komt ook voor bij alle kinderen ter wereld. Spelen is voor kinderen van levensbelang, want door spelen ontdekt het kind de wereld om hem heen, krijgt het inzicht in gebeurtenissen en situaties. Hij gaat de wereld ervaren in de meest letterlijke zin van het woord.

Kinderopvang Boes - Locatie
Kinderopvang Boes
Kerkstraat 12
9882 PH, Kommerzijl
Bekijk op de kaart

0594 - 21 21 48
06 - 11 84 35 22
kdvboespeuterszlutjestek
Stuur e-mail
kinderopvangboes.nl
LRK
KDV 20 30 50 745
BSO 3199 80 224

Peuterspeelzaal 'Lutje Stek'
Wigbold van Ewsumstraat 1
9882 PM Kommerzijl
0594 21 36 24 (school)
lutjestek.nl
Registratie nr. LRKP
11 65 02 472